X
WOJAS DEVELOPMENT

Napisz lub zadzwoń!

Rachunek powierniczy

Czy wiesz jak działa otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i jaką rolę pełni bank w realizacji przedsięwzięć deweloperskich?

Każda Twoja wpłata na zakup mieszkania w Patio Vita trafia na indywidualne subkonto w ramach otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego w banku PKO BP S.A. To jeden z najstarszych banków w Polsce, założony w 1919 roku i do dzisiaj darzony największym zaufaniem Polaków.

Bank PKO BP stoi na straży Twoich pieniędzy. Budowa Patio Vita finansowana jest na poziomie 35% ze środków własnych dewelopera, a w pozostałej części z kredytu udzielonego przez Bank PKO BP. Taka struktura finansowania jest często stosowana przez deweloperów, jeśli tylko pozwala na to ich zdolność kredytowa. Każdy deweloper i projekt jest bowiem przed udzieleniem finansowania wnikliwie analizowany przez banki pod kątem struktury prawnej, wypłacalności i efektywności ekonomicznej.

Bank finansując budowę monitoruje ją, aby postęp robót budowlanych i ich jakość były zgodne z umową kredytową oraz zawartymi umowami deweloperskimi. Tylko bowiem terminowo i rzetelnie wykonana inwestycja gwarantuje bankowi i deweloperowi zwrot zainwestowanych pieniędzy i eliminuje ryzyko odstąpienia klientów od zawartych umów deweloperskich.

Finansowanie budowy Patio Vita zostało podzielona na 7 etapów. W celu monitorowania prawidłowej realizacji budowy Bank PKO BP powołał bankowego inspektora nadzoru budowlanego, który wizytuje plac budowy po zakończeniu każdego etapu i sprawdza czy założone w harmonogramie prace zostały wykonane. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego raportu od bankowego inspektora nadzoru, bank wypłaca deweloperowi środki z kredytu oraz z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego w kwocie odpowiadającej kosztom zrealizowanych robót budowlanych. Środki te w całości przeznaczone są na zapłatę generalnemu wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Ani z kredytu, ani z Twoich pieniędzy zgromadzonych na otwartym rachunku powierniczym nie są płacone żadne zaliczki na poczet niewykonanych jeszcze robót budowlanych, ani nie są dokonywane żadne inne płatności niezwiązane z budową Patio Vita.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i stały monitoring bankowego inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji to gwarancja bezpieczeństwa Twoich pieniędzy przeznaczonych na zakup mieszkania w Patio Vita!

Instytucja finansująca

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
Oddział 1 w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35
25-005 Kielce

PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych (36 mld), aktywów (296 mld), liczby klientów (9,2 mln), jak i rozległej sieci dystrybucji (1319 placówek własnych i 1001 placówek agencyjnych).

Ulubione mieszkania Porównywarka mieszkań